Nyheder og kalender

 Strand og hav

 

Vi flytter på landet nær vandet – og det skal gøre os godt. Først og fremmest tjener det os som genhusning, men hvorfor ikke vride mange flere fordele ud af nødvendigheden?

Egentlig havde vi i fællesskab besluttet et helt andet projekt at være fælles om her i foråret, men vi er i projektgruppen blevet enige om at bruge og få mest mulig glæde af de nye omgivelser, der befinder sig i umiddelbar nærhed af vort nye 'hjem'.

 

Med et projekt vi kalder 'Strand og hav' forestiller vi os på dette tidspunkt i processen, at vi helt eller delvist kan opfylde de pædagogiske mål i de seks læreplanstemaer således:

Alsidig personlig udvikling:

 • at vi planlægger og udfører aktiviteter, der giver alle børn mulighed for at udfolde og udforske sig selv og hinanden på kendte og nye måder og giver dem tillid til egne potentialer
 • at aktiviteterne understøtter samspil og tilknytning mellem børn og personale og børn imellem, så de udvikler kompetencer til deltagelse i fællesskaber

Social udvikling:

 • at læringsmiljøet vil understøtte, at børnene trives og indgår i sociale fællesskaber, hvor forskellighed er en ressource, så børnene kan udvikle empati og relationskompetence

Kommunikation og sprog:

 • at læringsmiljøet understøtter at børnene udvikler sprog, der bidrager til at de kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden

Krop, sanser og bevægelse

 • at aktiviteterne på stranden og i institutionen vil understøtte at alle børn udforsker og eksperimenterer med forskellige måder at bruge kroppen på
 • at børnene vil opleve krops- og bevægelsesglæde i ro og aktivitet

Naturliv, udeliv og science

 • at alle børn gennem aktiviteter får konkrete erfaringer med naturen, så de udvikler nysgerrighed og lyst til at udforske
 • at alle børn herigennem aktivt observerer og undersøger naturfænomener i deres omverden

Kultur, æstetik og fællesskab

 • at vi får planlagt og udført aktiviteter, der stimulerer børnenes engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed, og at de får erfaringer med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier

 

Vi har på nuværende tidspunkt hverken besluttet eller planlagt aktiviteter i detaljer, følgende er eksempler på, hvad vi har af idéer at udvikle og arbejde videre med:

 • undersøge og udforske strandkanten med fiskenet og nærstudier af det, vi fanger – det er muligt, vi tager kontakt til kommunens naturvejleder Michael Sonniks
 • tur til Gilleleje Havn, fiskeforretning, opsøge fiskere og kutter
 • smage på forskellige fisk, skaldyr og tang
 • tur til Museet for Søfart i Helsingør
 • tur til Øresundsakvariet i Helsingør
 • konstruktions- og byggearbejde af strandmaterialer
 • bygge sandslotte og -borge, grave store huller
 • kastelege med sten
 • bevægelseslege på stranden
 • naturmemory
 • 'hånden i posen' – føle og mærke, genkende og gætte
 • tegne- og maleaktiviteter inspireret af fænomener, materialer og dyr fra stranden og havet
 • mosaikker og rumlige installationer af materialer fundet på stranden
 • strand og hav – oplevet med høresansen
 • sange/musik med relation til strand og hav
 • og hvem ved …. måske mærker vi efter, hvor koldt vandet føles på fødderne i marts måned :)

 

Projekt 'Strand og hav' foregår i perioden 07.-24. marts 2022 (uge 10 – 12)

Vi arbejder i denne periode med projektet ugens første fire dage, fredag friholdes til opsamling og andre aktiviteter.

 

Projektgruppen: Iben, Bolette og Berit