Bestyrelsen

Bestyrelsen i Børnegården vælges af forældregruppen og personalegruppen. Bestyrelsen består at forældre og personale. Hvert medlem er valgt for en to års periode. Se nærmere i vedtægerne.

 

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen en gang om året.

 

 

Vedtægter:

 

Download: Vedtægter