Værdier

I børnegården har vi 3 værdier som personale og bestyrelse er kommet frem til i fællesskab:

 

 

Nærvær:

 

Anderkendelse og fordybelse:

Fokus på børnene

Rummelighed

Engagement i børnene

Nærværende og lyttende

Empati

 

 

Fællesskab:

 

For hinanden

Med hinanden

Sammen

Gensidig respekt

Plads til forskellighed

Rummelighed

Børn er med i beslutningen om hvad der skal ske

Oplevelse af at alle ved hvordan dagen har været for det enkelte barn.

Rart og hyggeligt miljø

Arrangementer for hele familien, såsom julefest, fastelavnsfest og sommerfestAlsidighed:

 

Mange forskellige aktiviteter

Vejret ingen hindring

Gode udendørs rammer

Udendørs liv er en del af dagligdagen

Tid til ture og udflugter

Ture til teater, kirke og øresundsakvarium

Ture til skoven, bondegården og til lokale grønne områder

Mange aktiviteter: Cykle til stranden, tage på havnen, gymnastiksalen, bage, lave teater, tegne/male, synge, danse, besøg på legepladsen

Kreative aktiviteter

Forskelligheder i personalegruppen åbner op for flere muligheder for at se det enkelte barn og giver et bredere udvalg af aktiviteter.