Klar, parat - skolestart

Klar, parat – skolestart!

 

Klar, parat – skolestart! er en aktivitet for de børn, der er 5 og 6 år,
som vi forventer, der bliver klar til skolestart det efterfølgende
skoleår.

 

Gruppen er opdelt i to nogenlunde lige store grupper, hvor der er skelet til
parat- og modenhed i forhold til de aktiviteter, vi vælger at
udfordre dem med. Der kan muligvis  forekomme rokeringer undervejs.

Begge hold deltager i aktiviteten en gang ugentlig af ca. en times
varighed.

 

Målet med 'Klar, parat – skolestart' er at give børnene en lille forsmag
på, hvad det vil sige at deltage i og arbejde med skolelignende
aktiviteter. Vi ønsker at medvirke til motivation i forhold til
skolens arbejde og at gøre dem sprogligt opmærksomme, så de er
bedre rustet til deres kommende og forhåbentlig lange
uddannelsesliv. 
Endvidere vil vi gerne træne dem i at modtage kollektive beskeder, at holde fokus på en stillet opgave og give dem øvelse i selv at skulle
fortælle/formidle noget til en lidt større gruppe børn.

 

 

Ideer og materialer er righoldige:

  • forskellige
    tal- og bogstavlege i kombination med kropslige udfoldelser

  • kendte som ukendte rim og remser

  • huskelege

  • snak om synonymer og antonymer

  • forholdsord – i aktivitet

  • musik og sange til understøttelse af emner

  • opgaver, der fordrer blyant, farver og saks i hånd

  • gode historier og eventyr